cz sk en de pl

Chcete se stát naším novým dodavatelem zboží, nebo služeb? Věnujte prosím pozornost informacím a podmínkám uvedeným níže:

Vážení dodavatelé,

přestože řadu produktů sami vyrábíme, nabízíme v rámci ostatního sortimentu také výrobky jiných výrobců, nebo dovozců, neboť podle naší firemní filozofie není naše konkurence naším nepřítelem, ale potencionálním obchodním partnerem.

Abychom Vás mohli zařadit do seznamu našich dodavatelů a zařadit Vámi nabízený sortiment zboží do našeho obchodního programu je nutné, aby jste splňovali a akceptovali níže uvedené požadavky kladené naší společností na své dodavatele:

Sortiment

Na celou řadu námi nabízených výrobků již máme stálé a zavedené dodavatele, proto je důležité, aby výrobky, které nám chcete nabídnout byly především jedinečné, inovativní, nové, či jiným způsobem zajímavé a prakticky využitelné.  

Pokud nám přece jen chcete nabídnout i výrobky, které jsou již součástí našeho sortimentu, pak nám musí Vaše nabídka poskytovat opravdu výraznou výhodu oproti nabídce stávajícího dodavatele, nebo kombinaci více výhod, neboť preferujeme stabilní a dlouhodobé obchodní vztahy se spolehlivými obchodními partnery s ověřenou kvalitou, před krátkodobou výhodou plynoucí např. jen z mírně nižší ceny.

Obvykle míváme minimálně dva dodavatele na stejný sortiment, jednoho hlavního a druhého záložního, přičemž v průběhu roku nakupujeme od obou. Generálního dodavatele máme pouze na unikátní, nebo patentované produkty, anebo vyžaduje li to uzavřená dlouhodobá smlouva.

...

UPOZORNĚNÍ: vždy prosím dbejte o to, aby Vámi nabízené výrobky a služby odpovídaly obchodnímu zaměření naší společnosti a zbytečně nám nenabízejte výrobky služby, které s naší činností nesouvisí. Irelevantními nabídkami se nezabýváme a automaticky je označujeme jako SPAM.

Cenové nabídky a poptávky

Ceny uvádějte vždy bez DPH za obvyklou měrnou jednotku, nebo za měrnou jednotku na které se dohodneme, přičemž měrnou jednotku vždy v nabídce jednoznačně uveďte. Uvádějte vždy zvlášť cenu za zboží při odběru z Vašeho skladu EXW (FOB) a zvlášť cenu včetně přepravy DAP (CPT) anebo cenu přepravy extra dle Vašich možností.

Rovněž tak vždy uvádějtě měnu nabídky ideálně v CZK, EUR, PLN, nebo USD, avšak akceptujeme nabídky i v těchto cizích měnách: JPY, CNY, GBP, CHF, RUB, RON, TRY, SEK, NOK, DKK, HUF, HRK, HKD, INR, BGN

Pokud si Vaši nabídku vyžádáme sami, tak očekáváme Vaši nabídku ideálně do 24 hodin, nebo nejpozději do tří pracovních dnů od jejího odeslání, anebo při složitější zakázce očekáváme potvrzení přijetí poptávky s předpokládaným datem vyřízení.

Pokud Vám pošleme číslovanou poptávku, uvádějte prosím vždy číslo naší poptávky ve vaší nabídce. Pokud je naše poptávka pouze dotazem v těle e-mailové zprávy pak nám vždy v odpovědi uvádějte datum a pokud možno i čas odeslání poptávky. Urychlíte tím zpracování Vaší nabídky na naší straně a tím zvyšujete šanci na úspěšn uzavření obchodu.

Spolehlivost a komunikativnost

U našich dodavatelů oceňujeme a vyžadujeme spolehlivost, dodržování dohod (včetně nepsaných) a komunikaci. Je pro nás důležité, abychom se mohli spolehnout na to, že co si spolu domluvíme bude platit - a to zejména v oblasti cen, dodacích termínů a kvality. Dojde li ke změnám, pak oceňujeme a vyžadujeme včasnou informovanost a ověřitelné pravdivé zdůvodnění změny, abychom mohli i my včas a pravdivě argumentovat a informovat naše odběratele. 

Je pro nás důležité, pokud Vám zavoláme, aby jste nám vždy zvedli telefon, nebo (pokud z důležitého důvodu nemůžete hovor přijmout) jste nám zavolali zpět v co nejkratším termínu a to i v těch případech kdy víte, že pro Vás hovor nebude "příjemný" např. z důvodu řešení reklamace, nebo urgence dodacích termínů apod.

Identifikace zboží

Od našich dodavatelů požadujeme vždy jednoznačnou, přesnou a garantovanou identifikaci zboží a služeb. To znamená, že zboží musí být ve Vaší nabídce i ve faktuře jednoznačně popsáno tak, aby nemohlo dojít k záměně, anebo jsme nebyli uvedeni v omyl, včetně měrných jednotek a dodané zboží musí odpovídat tomuto popisu. Dodané zboží musí být rovněž jednoznačně označeno na jednotlivých baleních a na paletovém lístku tak, aby mohlo být jednoznačně identifikováno a spárováno s údaji ve faktuře, či dodacím listu. Kvalita a množství musí vždy odpovídat údajům z nabídky dodavatele, naší objednávky a faktury dodavatele. Odchylky a povolené tolerance nesmí překročit údaje v odsouhlaseném technickém listu, nebo údaje, které povoluje závazná norma ČSN nebo EN, nebo které upravuje smlouva s dodavatelem.

Platební podmínky a fakturace

Obecně požadujeme splatnosti ve standardní lhůtě podle nového Občanského zákoníku 30 dní od data převzetí zboží. Výhodu mohou získat dodavatelé, kteří nám nabídnou splatnosti delší např. 45 nebo 60 dní. Požadujete li po nás splatnost kratší než 30 dní, anebo pokud chcete zaplatit předem, pak očekáváme slevu za platbu ve zkrácené lhůtě, nebo za platbu předem z Vašich běžných cen.

Preferujeme zasílání faktur elektronickou cestou před zasíláním běžnou poštou. Přijetí faktury zaslané e-mailem Vám vždy potvrdíme v odpovědi.

Faktury zasílejte vždy na obě tyto e-mailové adresy: ucetni@industrial-machinery.cz a info@industrial-machinery.cz

Pokud nám zasíláte faktury poštou, tak ideálně na korespondeční adresu na provozovnu na Zašovské ulici (viz kontakty)

Doprava zboží a termíny dodání

Přepravu zboží z Vašeho skladu si umíme zajistit sami prostřednictvím vlastních vozidel, anebo externích dopravců, avšak jako výhodu oceňujeme, pokud nám zajistíte doručení Vašeho zboží sami. Dohodnuté dodací termíny by měly být dodržovány a neměly by se výrazně, anebo často opožďovat. Pokud se stane, že víte, že budete v prodlení s dohodnutým termínem, nezapomeňte nás včas informovat o důvodech prodlení a náhradním termínu k našemu odsouhlasení.

Vyhrazujeme si právo v případě prodlení delšího než týden odstoupit od objednávky. V případě, že k nespolehlivosti dochází opakovaně, nebo nejsme včas informováni o prodlení, anebo je dodavatel nekontaktní, nebo nekomunikativní, pak jej vyřadíme ze seznamu dodavatelů.

Obecné informace

Jako náš dodavatel si můžete být jisti, že pokud nám budete poskytovat spolehlivé služby a kvalitní výrobky za rozumné ceny v poměru kvalita / cena, vždy dostanete šanci "dorovnat" konkurenční nabídku (přičemž však neposkytujeme informace o našich dodavatelích, ani jejich cenách a podmínkách žádným třetím obchodním subjektům a k vylepšení stavávající nabídky budete vyzváni pouze na základě zprávy o konkurenční nabídce (např. že nám někdo nabídl výrazně lepší cenu, nebo jinou obchodní podmínku), avšak bez přesných údajů o konkrétní firmě, nebo jejich cenách a podmínkách)

Kontakty pro schvalování dodavatelů:

Jaroslav Sušeň, info@industrial-machinery.cz  pro obaly a obalové materiály, pomocné obalové materiály a drobnou balící techniku

Ing.et Ing. Ivo Penn, ivo.penn@industrial-machinery.cz  pro stroje, části strojů, techniku a náhradní díly

...

Chcete li nás kontaktovat Vaší nabídkou, pak nás prosím kontaktujte pouze písemně na výše uvedené e-mailové adresy. Nevolejte.

Zaujme li nás Vaše nabídka, ozveme se Vám sami, nekontaktujte nás prosím s urgencemi o vyjádření, odpovíme všem. Naše e-mailové adresy nikdy nezařazujte do maillistů pro zasílání reklam, ani newsletterů.

Plánovač trasy

ePoptávka certifikát Certifikace CERTILINE - ČSN EN ISO 9001 2009 stamp_firma